Onderwijslogistieke oplossingen

Integrale procesondersteuning onderwijsevaluaties en curriculum & studiegidsbeheer

Digitale cursusevaluaties

De kwaliteit van het hoger onderwijs staat sterk in de belangstelling en er is grote behoefte aan valide informatie over de onderwijskwaliteit. DiCE (digitale cursus evaluatie) biedt onderwijsinstellingen de tooling om proces, organisatie en resultaat in lijn te brengen en te sturen naar een hogere kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijswijziging en curriculumbeheer

AscMe, software voor het managen van de onderwijswijzigingsronde, het curriculum en studiegids, biedt de benodigde ondersteuning bij het ontwikkelen en beheren van het curriculum (studieaanbod, studieopbouw en studiegids informatie) en betrekt actief de juiste stakeholders op het gewenste moment in het vaststellings- en uitvraagproces.

Advies

Onze ervaring in het onderwijsdomein heeft ons geleerd dat een succesvol project in het onderwijs alleen kan wanneer de juiste personen, afdelingen en leidinggevenden de organisatie klaarmaken voor het gebruik van het projectresultaat. Wij zijn bij uitstek in staat om u en uw organisatie mee te nemen in de veranderende omgeving.

(209) 287-9129 integratie

Qualtrics is de vragenlijstsoftware die onderzoekers en PhD studenten optimaal ondersteunt in het uitvoeren van hun onderzoek. Onze Q&O-template biedt een standaard aanpak template om snel en tegen gereduceerde kosten een geïntegreerde onderzoekwebsite te realiseren.

"Betrek op een goed ondersteunde manier de juiste stakeholders, ondersteun ze met middelen en ruimte om een optimaal resultaat te behalen.”

Meer weten

Neem contact op of laat een bericht achter